Aizdevums zemniekiem zemes iegādei līdz 100 000 latu

Aizdevums zemniekiemHipotēku banka izstrādājusi Zemes iegādes kreditēšanas programmu, kuras ietvaros zemniekiem iespējams saņemt aizdevumu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei. Patlaban aizdevumi tiek piešķirti līdz 100 000 latu.

Aizdevumam var pieteikties zemnieki, kuri:

 • ilgāk nekā gadu ražo Līguma par ES darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus;
 • ir reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji vai saimnieciskās darbības veicēji;
 • ir nomaksājuši visus nodokļus vai to dara pēc grafika;
 • atbilstoši gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmumu gada pārskatam par pēdējo gadu no hektāra saņem vismaz 200 latu ienākumus.

Jāņem vērā, ka zemes iegādes aizdevuma summa nedrīkst pārsniegt 300% no zemes tirgus vērtības. Ja aizdevuma summa pārsniedz 100% , tad zemniekam jāsniedz papildu nodrošinājums.

Lai saņemtu aizdevumu, zemniekiem Hipotēku bankā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • aizdevuma pieteikums;
 • finanšu informācija un naudas plūsmas grafiks;
 • piekrišana no kredītiestādes;
 • uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu;
 • biznesa plāns;
 • CV;
 • Lauku Attīstības fondam adresēts iegādājamās zemes vērtējums, ko veicis sertificēts vērtētājs;
 • iepriekšējo trīs gadu Valsts ieņēmumu dienestā iesniegti gada pārskati vai ieņēmumu deklarācijas;
 • operatīvie finanšu pārskati par gada periodu;
 • Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, ka pieteicējam nav nodokļu parādu vai ir rakstiska vienošanās par tā nomaksu, kas tiek pildīta;
 • zemes pirkšanas līguma kopija;
 • Latvijas Bankas izziņa par Kredītu reģistrā esošajām ziņām par pieteicēju.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s