Hipotēku bankas kredīts zemniekiem

kredīts zemniekiemHipotēku bankas realizētās valsts atbalsta programmas biznesam ir iespēja Latvijas esošajiem un topošajiem uzņēmējiem saņemt finansiālu atbalstu savu ideju realizēšanai. Valsts atbalsts biznesam iekļauj arī divas programmas, ar kuru palīdzību pieejams  kredīts zemniekiem. Lauksaimnieki ar Hipotēku bankas palīdzību var saņemt aizdevumu apgrozāmo līdzekļu palielināšanai, kā arī nekustamā īpašuma iegādei.

Hipotēku bankas piedāvātās atbalsta programmas zemniekiem:

  • Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem;
  • Zemes iegādes kreditēšanas programma.

Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem ir kredīts zemniekiem, ar kura palīdzību ir iespējams palielināt apgrozāmos līdzekļus. Maksimālā aizdevuma summa ir līdz 700 000 latu, bet lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās saimniecības var aizņemties līdz pat 2 000 000 latu. Aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz 24 mēnešiem, tā procentu likme ir sākot no četriem procentiem, ja kredīts piešķirts latos, bet, ja aizdevums ir eiro valūtā, tā minimālā procentu likme ir sākot no sešiem procentiem.

Apgrozāmo līdzekļu aizdevums lauksaimniekiem nav pieejams gadījumos, kad saimnieciskās darbības veicējam ir nodokļu parādi un uzņēmējs nav vienojies ar Valsts ieņēmumu dienestu par parāda atmaksu un nepilda esošās saistības. Tāpat kredīts nav pieejams uzņēmumiem, kas ir nonākuši grūtībās, vai kas darbojas zivsaimniecības un akvakultūras nozarēs un uz ko attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 104/2000 [1].

Otrs kredīts zemniekiem, ko piedāvā Hipotēku banka, ir paredzēts lauksaimniecības zemes iegādei. Šī kredīta maksimālā summa ir līdz 300 000 latu. Viens lauksaimnieks vai savstarpēji saistītas personas var saņemt vairākus kredītus, ja vien to kopējā summa nepārsniedz maksimāli norādīto. Šī kredīta atmaksas termiņš ir līdz 20 gadiem. Programmas ietvaros aizdevumi būs pieejami līdz nākamā gada vidum.

Izmantojot Zemes iegādes kreditēšanas programmas piešķiro finansējumu, ir iespējams iegādāties arī uz lauksaimniecībā izmantojamās zems esošas ēkas, ja vien to kadastrālā vērtība nepārsniedz 30 procentus no zemes vērtības. Iespējams iegādāties arī uz zemes esošus objektus, kas ar to nav tieši saistīti, piemēram, dīķus un karjerus, ja vien to platība nepārsniedz 20 procentus no zemes platības.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s